REGULAMIN

1)     Podany termin wykonania mebla (tj. do 35 dni) oraz termin dostawy (tj. do 42 dni ), dotyczy zamówień indywidualnych, na pojedyncze sztuki. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość sztuk, proszę o kontakt w celu uzyskania indywidualnego, realnego terminu.

2)     Po złożeniu zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości min. 200 zł (w przypadku 1 sztuki mebla)

3)     Termin wykonania mebla liczony jest od dnia zaksięgowania zaliczki na rachunku firmowym.

4)     Termin realizacji zamówienia może zostać przekroczony z powodów niezależnych od sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o zaistniałej sytuacji.

5)     Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

6)     Nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przed potwierdzeniem odbioru, prosimy jednak o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera, upewniając się czy doszła w stanie nienaruszonym.

7)     W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia mebla należy spisać z kurierem formularz reklamacyjny w dwóch kopiach, jedną z kopii należy przesłać listem poleconym lub e – mailem do naszej firmy:

SOLID MEBLE Barbara Wachowiak

Ul. Kasztanowa 35

62 – 025 Gułtowy

e-mail: biuro@solid-meble.pl

8)     Brak stwierdzenia nieprawidłowości przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ   na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

9)  Jeśli nabywca odbiera towar osobiście zobowiązany jest do dokładnego obejrzenia mebla.

10)  Prosimy o przemyślane zakupy, odpowiedni dobór koloru, biorąc pod uwagę, że KOLORY występujące na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

11)  Zgodnie z nową Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 roku kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy nabycia towaru (mebla), ponosząc przy tym wszelkie koszty związane ze zwrotem. Zwrot nastąpi jedynie kwoty jaką klient zapłacił za towar.  W treści odstąpienia należy podać: - numer zamówienia, -dane zamawiającego, - nazwę zakupionego towaru, - skan dokumentu zakupu.

 

Brak odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO SOLID MEBLE nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

12)  Kupujący składając zamówienie akceptuje jednocześnie powyższy regulamin.